17 צבא ואסטרטגיה | כרך 2 | גיליון 2 | אוקטובר 2010

הפעלת אש מהים

לצורך השתתפות בקרב היבשה

גדעון רז

"הכוח האווירי אינו יכול עוד לשמש לבדו [...] על חיל הים של

ישראל להפוך את הים לחלק מהעומק הביטחוני שלה"

אלוף (מיל') ישראל טל, מתוך ספרו בטחון לאומי 1

לצאת מ"הקופסה"

בתוך "הקופסה" הגאו–אסטרטגית הצפופה שישראל נתונה בה, האגף המערבי הוא

הגבול הפתוח היחיד, ולפיכך הוא נקודת התורפה של אויבי ישראל וההזדמנות

הגדולה של צה"ל. מנגד, השיפור הטכנולוגי של האויב והצטיידותו רחבת ההיקף

בטילים ורקטות מסוגים מגוונים הם איום חמור על ישראל בכל מערכה יבשתית.

התווך הימי נהנה מיתרונות רבים — נוכחות קבועה בזירה, קושי לאיתורו, פעולה

גם במזג אוויר בעייתי, יכולת התחמקות, היעדר טיווח על ידי האויב (מצב שמרבית

בסיסי חיל האוויר והיבשה מצויים בו כעת), והיקף חימוש רב על גבי פלטפורמה אחת

המאמר המלא בקישורhttp://www.inss.org.il/upload/(FILE)1286797400.pdf